pl
en

Obsługa okresu deweloperskiego / Doradztwo deweloperskie

Zadbamy o kompleksowe zarządzanie i administrowanie nieruchomością po zakończeniu inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

W ramach współpracy zapewniamy:

 Przejęcie nieruchomości od generalnego wykonawcy, 
Administrowanie w imieniu i na rzecz dewelopera, 
Powołanie wspólnoty. 

W ramach Przejęcia nieruchomości od generalnego wykonawcy: 

Będziemy uczestniczyli w odbiorach części wspólnej nieruchomości oraz przeglądach, 
Przejmiemy dokumentację nieruchomości – skatalogujemy, przygotujemy do przekazania wspólnocie, 
Skomunikujemy dewelopera, firmy zewnętrzne, właścicieli i użytkowników nieruchomości, 
Zweryfikujemy stan formalny i faktyczny nieruchomości, będziemy prowadzili wykaz lokali i ich właścicieli, 
Zapewnimy wsparcie techniczne dla bezpieczeństwa Waszej nieruchomości 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, 
We współpracy z Wami przygotujemy propozycję optymalizacji kosztów za media i inne usługi, wynegocjujemy umowy z dostawcami. W ramach Administrowania w imieniu
i na rzecz dewelopera:

• Przygotujemy model zarządzania nieruchomością, 
• Zadbamy o przeglądy i serwisy, założymy i poprowadzimy Książkę Obiektu Budowlanego, 
• Zadbamy o czystość, 
• Zajmiemy się usuwaniem awarii i ich skutków, 
• Zajmiemy się nadzorem nad procesem zgłaszania i usuwania usterek/wad – przypilnujemy terminy, 
• Rozliczymy media (ciepłej wody, zimnej wody, centralnego ogrzewania), 
• Zajmiemy się fakturami, 
• Przedłożymy propozycję ubezpieczenia we współpracy z brokerami. 

W ramach Powołania wspólnoty:

• Powołamy wspólnotę. Zarejestrujemy ją w GUS, Urzędzie Skarbowym, przedłożymy oferty banków na prowadzenie rachunku bankowego, 
• Zajmiemy się cesjami umów zapewniając sprawne działanie wspólnoty 
• Przygotujemy roczny budżet nieruchomości wspólnej, 
 Opracujemy i przygotujemy procedury reklamacyjne i usuwania usterek, regulaminy wspólnoty, regulaminy porządkowe i innych.

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami - zadzwoń, napisz - dostosujemy nasze usługi dla Ciebie.


A jeśli szukasz administratora wspólnoty sprawdź naszą ofertę nieruchomości.

Doradztwo deweloperskie

Jeśli masz w planach projekt deweloperski, możemy Cię wspomóc w całym procesie od rozpoczęcia budowy do czasu oddania budynku do użytkowania. 

Masz nasze wsparcie w następujących obszarach związanych z projektem: 
• Administrowanie dokumentacją formalno-prawną związaną z planowaną inwestycją/projektem deweloperskim, 
• Nadzór i kontrola harmonogramu realizacji inwestycji deweloperskiej, 
• Współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu oraz koordynację działań (inwestor, generalny wykonawca, nabywcy lokali), 
• Kontrola dokumentów formalnych, tj. ubezpieczeń i gwarancji, decyzji administracyjnych, 
• Nadzór nad kosztami, rozliczeniem robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych, 
• Bieżąca analiza zagrożeń związanych z inwestycją deweloperską i wparcie w zakresie wdrożenia rozwiązań korygujących, 
• Współpraca przy odbiorach: przygotowanie specyfikacji usterek, wad oraz nadzór nad terminowością ich usuwania, 
• Poprowadzimy wszelką niezbędną korespondencję z właścicielami lokali, urzędami i innymi interesariuszami, 
• Przygotujemy i uzgodnimy procedury oraz dostarczymy dokumenty odbiorowe, 
• Przekażemy obiekt wybranemu zarządcy / administratorowi / wspólnoty, wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. 

Możemy zrobić dla Ciebie coś więcej? Zadzwoń, napisz – dostosujemy nasze usługi do Twoich potrzeb.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.